Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

 1. Sự chấp thuận:

Bằng việc cung cấp cho Đại Hỷ thông tin cá nhân của Quý Khách hàng, Quý Khách hàng đồng ý rằng thông tin cá nhân của Quý Khách hàng sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng này. Nếu Quý Khách hàng không đồng ý với Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng của chúng tôi, Quý Khách hàng có thể dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Điều 7 dưới đây.

Đại Hỷ bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng này vào bất kỳ thời điểm nào và khuyến khích Quý Khách hàng thường xuyên xem lại Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng này để có được những cập nhật mới nhất, đảm bảo Quý Khách hàng biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của mình.

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân Quý Khách hàng cung cấp cho Đại Hỷ được sử dụng chủ yếu để phục vụ lợi ích của Quý Khách hàng khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ của Đại Hỷ, bao gồm:

 • Cung cấp dịch vụ và Chăm sóc khách hàng: Tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ theo nhu cầu của Quý Khách hàng; Liên hệ với Quý Khách hàng để thực hiện cung cấp dịch vụ; Tư vấn dịch vụ phù hợp với yêu cầu và khả năng tài chính của Quý Khách hàng; Hỗ trợ Quý Khách hàng thông qua trả lời các câu hỏi, bình luận, phản hồi, góp ý, khiếu nại của Quý Khách hàng liên quan đến dịch vụ cung cấp.
 • Nghiên cứu thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ: Tìm hiểu và phân tích tình hình kinh doanh của Đại Hỷ; phân tích các nhu cầu, sở thích, thói quen tiêu dùng của Quý Khách hàng để không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Giới thiệu dịch vụ: Đại Hỷ có thể sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách hàng cho mục đích giới thiệu dịch vụ; Gửi đến Quý Khách hàng các chương trình ưu đãi, các thông tin về sản phẩm, dịch vụ mới được giới thiệu đến Quý Khách hàng, …

Đại Hỷ cam kết sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách hàng đúng với mục đích và phạm vi đã thông báo trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng này, trừ các trường hợp sau:

 • Có một thỏa thuận riêng với Quý Khách hàng về mục đích và phạm vi sử dụng ngoài những mục đích, phạm vi đã thông báo.
 • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc sử dụng thông tin quy định tại Điều này bao gồm cả việc chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin:

Cam kết tôn trọng, bảo đảm an toàn, bí mật thông tin cá nhân Quý Khách hàng, Đại Hỷ chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà Quý Khách hàng cung cấp trong phạm vi cung cấp dịch vụ cho Quý Khách hàng, thực hiện các công việc trong phạm vi nội bộ của chúng tôi và các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin Quý Khách hàng cung cấp cho Đại Hỷ được lưu trữ không giới hạn về thời gian. Ngoài ra, Đại Hỷ sẽ hủy thông tin lưu trữ ngay khi có yêu cầu của Quý Khách hàng về việc hủy bỏ thông tin ngoại trừ trường hợp phải lưu trữ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quy định pháp luật.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin:

Chỉ có nhân viên của Đại Hỷ trực tiếp thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng này mới được tiếp cận với thông tin cá nhân Quý Khách hàng cung cấp cho chúng tôi.

Đại Hỷ tuyệt đối không tiết lộ thông tin của Quý Khách hàng cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Có sự đồng ý của Quý Khách hàng.
 • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Tên đơn vị: Hệ Thống Trung Tâm Hội Nghị Yến Tiệc Đại Hỷ

 • Địa chỉ: 156 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP. HCM
 • Địa chỉ: 4429A Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. HCM
 • Hotline: 085 380 1989 - 085 390 1989

Mọi thắc mắc của Quý Khách hàng về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến thông tin cá nhân của Quý Khách hàng, vui lòng liên hệ Người phụ trách của chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Họ và tên: Phòng Tư Vấn Tiệc Đại Hỷ Palace

 • Email: contact@daihy.com
 • Số điện thoại: 085 380 1989

Họ và tên: Phòng Tư Vấn Tiệc Đại Hỷ Garden

 • Email: contact@daihy.com.vn
 • Số điện thoại: 085 390 1989
 1. Phương thức và công cụ để Quý Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Quý Khách hàng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng việc liên hệ với Người phụ trách của chúng tôi theo thông tin quy định tại Điều 5 Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng này.

 1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Quý Khách hàng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng này, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với Người phụ trách của chúng tôi theo thông tin quy định tại Điều 5 Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng này hoặc gọi trực tiếp theo số Hotline: 085 380 1989 - 085 390 1989 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc.

Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

  Thông tin đặt tiệc